کندو – CanDo Consultancy

CanDo

پروژه طراحی وبسایت ۲ زبانه کندو .

تکنولوژی مورد استفاده : PHP , MySQL , AJAX , HTML , CSS

وضعیت وبسایت : غیر فعال به دلیل عدم تمدید هاست و دامنه

وبسایت اطلاع رسانی : http://cando-consultancy.com