چاپ و تبلیغات بصیر

Basir-logo

پروژه طراحی وبسایت چاپ و تبلیغات بصیر

موضوع وبسایت : معرفی آزانس و ارائه اطلاعات به مشتریان

تکنولوژی مورد استفاده : HTML , CSS

خدمات ارائه شده : طراحی وبسایت

امکانات : وبسایت ساده استاتیک

وضعیت وبسایت : فعال

وبسایت : http://basir-teo.ir

تصویری از پروژه :

Basir-teo1

Basir-teo2