هوافضا – امیرکبیر

aerocomp

پروژه طراحی وبسایت اطلاع رسانی و پرتال ثبت نام مسابقات هوافضای دانشگاه امیرکبیر

وبسایت در دو بخش اطلاع رسانی و پرتال ثبت نام تهیه شده است .

تکنولوژی مورد استفاده : PHP , MySQL , AJAX , HTML , CSS

وضعیت وبسایت : فعال

وبسایت اطلاع رسانی : http://aerocomp.ir

پرتال : http://aerocomp.ir/register